T. A. Smith Hoen

Adv. Smith Hoen arbeider i hovedsak med straffesaker, som bistandsadvokat, faste eiendommers rettsforhold, oppgjør i forbindelse separasjon skilsmisse, arv, barnevern, barnefordeling m.v.


  • Egen advokatpraksis i Sarpsborg sammen med advokatene Nome og Lydersen fra 2000, senere kontorfellesskap med advokatene Lensebråthen, Selsaas, Larsen og Fredheim. Hele tiden i kontorfellesskap i Askim med adv. Bjørn Olav Nome – senere også adv. Knut R. Lie og adv. Inger-Line Dingstad-Eriksen.
  • Div. stillinger i politi- / påtalemyndighet ved diverse embeder 1992 – 2000, herunder som politiinspektør og politimesterens faste stedfortreder, tidvis kst. politimester m.v.
  • Juridisk embedseksamen vår 1989, skattejurist i Oslo 1989 -1992