Inger-Line Dingstad-Eriksen

Advokat Dingstad-Eriksen bistår både private og næringsklienter, herunder også sameier og borettslag. Hun arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold og tingsrett herunder bla. avhendingsloven og mangelsspørsmål i forbindelse med kjøp/salg av eiendom, alle typer rettigheter knyttet til fast eiendom, jordskifte, tomtefeste og husleiespørsmål. Videre innehar hun eiendomsmeglingsforsikring og bistår med kontrakt og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret i forbindelse med salg av eiendom uten megler – såkalt oppgjørsoppdrag/kontraktsoppdrag.

Advokat Dingstad-Eriksen arbeider også med kontraktsrett, forsikringsrett, arbeidsrett, forvaltningsrett, forbrukerrett, barnefordeling og saker etter plan- og bygningsloven mv.

Hun er fast samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund og innehar flere styreverv bla. i Indre Østfold Brann og Redning IKS siden 2015.


  • Egen advokatpraksis i Askim fra 2014
  • Advokatbevilling 2010
  • Rådgiver og advokatfullmektig i Norsk pasientskadeerstatning 2009-2014
  • Rådgiver i Statens landbruksforvaltning 2008-2009.
  • Saksbehandler og advokatfullmektig i Protector Forsikring ASA 2005-2008
  • Master i rettsvitenskap høsten 2005