Knut R. Lie

Advokat Lie driver allmennpraksis med hovedvekt på arv-, skifte- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett m.v., og har prosedert en rekke saker for tingrett og lagmannsrett.


  • Fra august 1994 egen praksis: kontorfellesskap med adv. Melnæs aug 1994 – mai 1996, Mysen fra mai 1996 – mars 2009, kontorfellesskapet Smaalenenes advokatkontor, Askim fra mars 2009.
  • Advokatfullmektig hos advokat Johnny Melnæs, Oslo jan. 1992 – aug. 1994.
  • Dommerfullmektig/kst. sorenskriver ved Horten sorenskriverembete ( nåv. Nordre Vestfold tingrett ) feb. 1990 – des. 1991
  • Jur. konsulent/personalansvarlig i Trøgstad kommune 1984 – 1990
  • Cand. jur. høst 1980, jur. konsulent i Sosialdepartementet 1981 – 1984