Inger-Line Dingstad-Eriksen

Adv. Dingstad-Eriksen bistår både private og næringsklienter og arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold herunder bla. avhendingsloven, husleie og kontraktsforhandling samt oppgjør i forbindelse med kjøp/salg. Videre arbeider hun med forsikringssaker, pasient- og personskadesaker mv. Adv. Dingstad-Eriksen er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund og innehar styrelederverv.


  • Egen advokatpraksis i Askim fra 2014
  • Rådgiver og advokatfullmektig i Norsk pasientskadeerstatning 2009-2014
  • Rådgiver i Statens landbruksforvaltning 2008-2009.
  • Saksbehandler og advokatfullmektig i Protector Forsikring ASA 2005-2008
  • Master i rettsvitenskap høsten 2005