Advokatene

Evt en innledende tekst om advokatene…